Podmínky přijetí nových členů APMD

  • Podniká v oboru minimálně 2 roky
  • Stálé prodejní místo
  • Stálá otevírací doba
  • Minimální počet mobilních domů skladem k prodeji - 20 ks
  • Podávání pravdivých informací jak ve svých propagačních materiálech (hlavně na svých webových stánkách), tak i přímo klientům
  • Bezúhonnost
  • Zaplacení vstupního příspěvku
  • O přijetí vždy rozhoduje valná hromada kvalifikovanou většinou (viz stanovy sdružení)
MobilníDomyPro, s.r.o. Euro - mobilní domy s.r.o. Marvel - International spol. s.r.o. Bach International Nero karavan